Forening: En uacceptabel sagsbehandling

HOBRO:Den såkaldte nabohøring har ikke været bekendtgjort i pressen. Det er uacceptabelt og et udtryk for mangelfuld sagsbehandling. Vi skal henstille til, at man fremover Med disse ord retter By og Land - Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur - et voldsomt angreb mod Hobro Kommune i den indsigelse, der er fremsendt mod tilladelsen til at nedrive sparekassens ejendom på Adelgade 23 i Hobro. Det er naturligvis ikke kun det rent proceduremæssige, der optager landsforeningen. Indsigelsen er fremsendt, fordi foreningen rent faktisk mener, meget vil gå tabt, hvis nedrivningen gennemføres: - Navnlig baghuset bør man i byrådet overveje, om det er muligt at bevare på trods af den lokale sparekasses interesser. Det må være muligt at bebygge grunden mod gaden, uden nødvendigvis at fjerne det fine bindingsværkshus, skriver foreningen i sin indsigelse. Det gøres også gældende, at både forhuset og baghuset - begge formentlig opført omkring 1791 - i Hobro Kommunes registrant er tildelt bevaringsværdien 3. i en lokalplan fra 1989 er de to bygninger også udpeget sdom bevaringsværdige. -Adelgade rummer en del af de ældste bebyggelser i Hobro, der har været udsat for en hårdhændet byfornyelse i slutningen af 1900-tallet. bygningerne er omfattet af den bevarende lokalplan for området og tilfører med deres begrænsede dimensioner gågadens miljø diversitet og charme, som bør søges opretholdt, fastslår landsforeningen. Det overordnede budskab med indsigelsen er naturligvis at få bremset nedrivningsplanerne. Under alle omstændigheder kræver foreningen en ny lokalplan udarbejdet, før bulldozerne eventuelt slippes løs.