Lokalpolitik

Forening for skønnere anlæg

Forening skal skaffe midler til at forskønne lystanlægget

AARS:Årets bedste julegave. Sådan betegner Jens Bräuner Aars Kommunes godkendelse af idéoplægget til en modernisering af lystanlægget midt i Aars. Nu er initiativgruppen bag oplægget fra landskabsarkitekt W. Rossel klar til at invitere nye kræfter med i arbejdet. Det skal ske ved at stifte en forening. Med godkendelsen fra kommunen er tiden løbet fra den selvbestaltede syv-mandsforsamling, som nu udgør initiativgruppen, erkender Jens Bräuner, som har haft ansvaret for gruppens sekretariat. - Vi forestiller os, at bestyrelsen for den nye forening skal være primus motor for en lokal indsamling, forklarer han. Samtidig skal bestyrelsen stå for en bred undersøgelse af mulighederne for at finde tilskudsmuligheder i eksempelvis fonde. Den stiftende generalforsamling skal efter planen holdes i slutningen af januar. - Vi agter at invitere alle - private, firmaer og foreninger, der har interesse i at forskønne og renovere Aars lystanlæg, pointerer Jens Bräuner. Foreningen skal også deltage i en arbejdsgruppe, hvor Aars Kommune sætter sig på et par af pladserne. Arbejdsgruppe skal stå for det videre arbejde med at konkretisere planerne og komme med forslag til fremtidens bypark. Det vil - først og fremmest af økonomiske grunde - ske etapevis over de kommende fem-seks år. Det første års tid forventer Jens Braüner kommer til at gå med planlægning. - Men så får vi også et projekt, hvor der for første gang er en samlet plan for anlægget, påpeger han.