Brønderslev

Forening iværksætter undersøgelse

Brønderslev Handelsstandsforening ønsker ikke ændre på gågaden lige nu - sagen skal undersøges til bunds.

BRØNDERSLEV:Der bliver ikke ændret på gågaden i Algade i denne sommer, som ellers er et ønske fra 13 forretninger. Det fastslår bestyrelsen i Brønderslev Handelsstandsforening, der har holdt møde omkring problematikken efter, at den har modtaget materiale fra en underskriftsindsamling vedrørende gågaden. - Lige så stort et indgreb som det var at etablere gågade, lige så stort et indgreb er det at fjerne den. Vi ser byen som en helhed, og det er vigtigt for os at få byen bundet sammen, siger formand Jan Agerbæk. Algadeforeningen har ellers givet dens accept af, at man halverer gågaden, således som 13 forretninger lægger op til. Deres forslag går på, at gågaden kun skal gå fra Nørregade/Banegårdspladsen til og med Matas ved Mejlstedgade. Men Brønderslev Handelsstandsforening vil være 100 procent sikker på holdningerne hos samarbejdspartnerne, inden den træffer en endelig beslutning omkring gågaden. - Vi vil have baglandet clearet af og derfor vil vi se lidt mere nuanceret på sagen. Vi vil foranstalte et møde med alle forretningsdrivende i Algade, desuden skal vi have talt med vores samarbejdspartnere, i dette tilfælde Brønderslev Byråd, Midtbygruppen og Algadeforeningen. Vi kan måske ikke opnå 100 procent fælles fodslaw, men vi ønsker heller ikke bare hu-hej vilde dyr at lave det om, siger Jan Agerbæk. Bestyrelsen har besluttet at lave en mere dybdegående undersøgelse af holdningerne hos de handlende i løbet af efteråret. - Vi vil have undersøgt til bunds, hvorfor de siger nej til en gågade, i den forbindelse vil vi have at vide, om det er økonomi eller andre ting, der gør sig gældende, for vi kan se fra andre byer, eksempelvis Hjørring, at gågader er fremtiden, siger Jan Agerbæk.