EMNER

Forening kan redde "Birketinget"

Folkene bag Middelalderdagene vil muligvis restaurere "Birketinget"

VOERGÅRD:Det gamle birketing ved Voergård er i en meget sørgelig forfatning. En tidligere renovering fik modsat effekt end ønsket, og det gamle bindingsværkshus er sunket i gavlen mere end godt er. Men nu har de aktive folk i foreningen "Voergård Levende Historie", som om sommeren river en uge ud af kalenderen for at skabe middelalderliv på Voergård, foreslået at sætte hele herligheden i stand og stå for vedligeholdelsen. På generalforsamlingen i foreningen onsdag 27. oktober bliver det endelig besluttet, og aftalen med Voergård er, at man for dette store arbejde kan få brugsretten til år 2030. Det forventes, at istandsættelsen kan udføres for fondsmidler, da birketingshuse er yderst sjældne og Voergårds birketing er overset, men kan dokumenteres overbevisende. "For broen stander en liiden gammel smide 6 binddinger, murit mellem stolpper och taget medt gamell teggell", står der i en beretning, der findes på Rigsarkivet. Det er fra dengang Frederik d. 2. i 1578 mageskiftede Voergård med andet gods og overdrog den til Karen Krabbe og hendes datter Ingeborg Skeel. Voergård havde eget birketing fra 1578 til 1820 og tinghuset omtales mange gang, blandt andet 1786 hvor Redtz- thott nævner: "Det hus der ligger nedenfor vindebroen og bruges til materialer tingstue og smedie". I P. Christensens bog om Voergård fra 1930 fortælles det, at man må formode, at det tinghuset ved voldgraven i det 16. århundrede var omgivet af en vis gru og rettens håndhævere på dette sted ærefrygtindgydende personer. Der blev i voergårds kælder fundet levninger af jernstumper i murvæggen, der viser, at en fange kunne fastlænkes med en bøjle om halsen, armene udstrakte til begge sider og fastholt med jern til muren, fødderne sammenlænkede og fæstnede ved en øsken i en fordybning i gulvet. Fire mord i Stagsted To protokoller der hver er 12 centimeter tykke ligger på Landsarkivet i Viborg og fortæller fortæller om Voergårds birketing fra 1749 til 1800, og formand Runa Christensen har på sine mange besøg i Viborg kopieret nogle af de mest spændende retssager.. Hver fredag mødte dommer, skriver og syv tingsvidner i lokalet ved siden af smedien, og når de havde set lidt på hinanden, ud ad døren og råbt tre gange hen ad vejen, om nogen havde noget at bringe for tinge, blev det noteret, at retten igen blev hævet. De relativt få forseelser omhandlede almindelige skovtyverier, forsømmelser ved hoveriarbejde, utugt, ildspåsættelse, brændevinsbrænding, overtro og kvaksalveri - og i 1842 kom birketinget igen i brug efter en selvtægt, hvor fire mord blev begået mod tyvepak i Stagsted hedehus. Kongen sendte en delegation for at undersøge forholdene og Den Dronninglundske Commision forhørte alle og afsagde dom.