EMNER

Forening klar til at støtte sundhedshus

Hen­ning Mysager: Et unikt og uprø­vet sund­heds­hus kan me­get vel tæn­kes at få brug for en støt­te­for­en­ing. arkivfoto: bent bach

Hen­ning Mysager: Et unikt og uprø­vet sund­heds­hus kan me­get vel tæn­kes at få brug for en støt­te­for­en­ing. arkivfoto: bent bach

BROVST:Hvad skal der ske med Støtteforeningen for Brovst Sygehus, når sygehuset lukker senest til nytår? Støtteforeningens formand, Henning Mysager, rejste spørgsmålet på generalforsamlingen i Brovst-Hallen: - Ifølge vedtægterne er foreningen knyttet til Brovst Sygehus, og der er ikke taget højde for, om den kan og bør videreføres som støtteforening for et eventuelt regionalt/kommunalt sundhedshus. Men da dette projekt vil være helt unikt og uprøvet, kunne det meget vel tænkes, at det kunne have brug for en støtteforening, påpegede Henning Mysager. Ekstra generalforsamling Hvis sundhedshuset bliver en realitet, vil der blive indkaldt til en ekstra generalforsamling for at ændre vedtægterne - eller i modsat fald til nedlæggelse af foreningen. I så fald skal foreningens formue, der i øjeblikket er på knap 100.000 kr., i henhold til vedtægterne fordeles ligeligt mellem Foreningen til Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Scleroseforeningen. Efter forslag fra bestyrelsen vil der først blive taget stilling til støtteforeningens fremtidige skæbne, når man kender resultatet af drøftelserne mellem Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune om et sundhedshus i Brovst. Støtteforeningen har ca. 1000 medlemmer. 26 var mødt til generalforsamlingen.