EMNER

Forening kræver nye målinger

Målinger foretaget det forkerte sted, mener Lyngby Borgerforening

NR. LYNGBY: Borgerforeningen i Nr. Lyngby vil ikke affinde sig med at kommunen ikke vil indføre hastighedsdæmpende foranstaltninger på Lyngbyvej. Lyngby-borgernes opfattelse er, at der køres meget hurtigere på vejen end de tilladte 50 km/t. I efteråret 2002 bad Lyngby Borgerforening første gang kommunen om at lave chikaner på Lyngbyvej og sænke hastigheden fra 80 til 50 km/t hele året i stedet for kun om sommeren. Sidste efterår genfremsatte borgerforeningen sin anmodning, og teknisk udvalg efterkom ønsket om en permanent hastighedsgrænse på 50 km/t, men afviste at lave chikaner eller andre hastighedsdæmpende foranstaltninger. Beslutningen blev truffet på baggrund af trafiktællinger, som viste, at der generelt IKKE køres for hurtigt på Lyngbyvej. Nu har Lyngby Borgerforening påny henvendt sig til teknisk udvalg med et ønske om at få lavet bump på Lyngbyvej. Foreningen mener ikke, at kommunens trafiktællinger giver et korrekt billede af trafikbelastningen og hastigheden. - De siger, at vi har målt det forkerte sted, så nu laver vi nogle nye målinger, fortæller Kim Bach, formand for teknisk udvalg. Målingerne bliver foretaget på to forskellige positioner på Lyngbyvej.