EMNER

Forening opløses

Når Holtet IF's forældreforening mandag 24. februar samles til generalforsamling, sker det for at opløse foreningen. Det er ikke manglende forældreopbakning, der fører til dette skridt - men snarere nye momsregler, der gør det mere hensigtsmæssigt at overføre foreningens formue til HIF, hvorefter støttearbejdet blandt forældrene søges videreført via et nyt underudvalg i HIF-regi. Selve HIF holder i øvrigt generalforsamling på den samme dag som støtteforeningen.