Forening overtager voksenundervisning

BRØNDERSLEV:Da Brønderslev Musikskole er overgået fra at være en selvejende institution til en kommunal musikskole, kan musikskolen som institution ikke længere modtage støtte under folkeoplysningslovet. Det er baggrunden for, at der er stiftet en forening, som overtager musikskolens voksenundervisning. - Brugerne/eleverne kommer ikke til at mærke nogen forskel, bemærker musikskoleleder John Fuglsang. Vi har jo altid økonomisk og ansættelsesmæssigt haft to musikskoler med hver sin målgruppe. - Økonomien i voksendelen er lige dårlig. Støtten er dalende. Vort aktivitetsniveau er højere end vort tilskud, men vi satser fortsat på at kunne bevare alle vore sammenspilsgrupper, men til gengæld er der skåret kraftigt i antallet af instrumentalelever i løbet af de seneste år. Vedtægterne for den ny kommune blev godkendt. Der åbnes op for, at foreningen kan inddrage andre kunstarter om ønskeligt, og det sker ved at tale om musiske aktiviteter. Der er ikke aktuelle planer om at indføre kontingent til foreningen, men det er med formuleringen muligt for eksempel at indføre kontingent, hvis passivt medlemsskab vil give fordele som for eksempel billigere billetporis til koncerter. Til bestyrelsen valgtes Hans Johnsen, Inger Aarup-Kristensen, Birgitte Moselund og Øjvin Bakkeløkke. Som lærerrepræsentant valgtes Susanne Laub.