EMNER

Forening: - Personalet lukker øjnene

Når det gælder vold mellem de indsatte så retter foreningen KRIM en skarp kritik mod både fængslerne og kriminalforsorgen. - Personalet er slet ikke gearet til at tage problemer som vold og for så vidt stoffer i opløbet, siger formand Claus Bonnez. - Jeg finder det særdeles påfaldende, at vi slet ikke ser de samme problemer i de pensionater som kriminalforsorgen driver med pædagogisk uddannet personale, selvom der er tale om tilsvarende bygninger og et næsten ens klientel. Forskellen må ligge hos personalet, mener han. - Når den unge mand i den konkrete sag beskriver, at han føler, at personalet vender ryggen til, så er det lige præcis det vi hører gang på gang. - Fængselspersonalet er uddannet inden for systemet, og de fleste er mest optaget af holde fangerne indespærret. De har en tilbøjelighed til at skabe afstand, også på grund af uniformen. Derfor foreslår han, at man starter forsøg med at ansætte pædagoger side om side med fængselsfunktionærerne. Giver dette positive resultater, så mener han, at uddannelsen til fængselsfunktionær bør omlægges, så der bliver tale om en overbygning til pædagoguddannelsen. - Jeg noterer mig med en vis tifredshed, at de stærke fanger og rockerne er imod disse ideer. Den tættere kontakt mellem ansatte og fanger som dette kan give passer nemlig ikke i deres kram, siger Claus Bonnez.