Jerslev

Forening savner et samlingssted

KIRKHOLT-MYLUND:Kirkholt-Mylund Borger- og Teaterforening har planer om nye aktiviteter. Det kunne formanden, Kurt Jensen, oplyse på generalforsamlingen. På generalforsamlingen i Jerslev Forsamlingshus fortalte Kurt Jensen, at foreningen i årets løb har holdt 10 danseaftner i Jerslev Forsamlingshus med særdeles god tilslutning. Desuden har der været holdt et bankospil, der gav et tilfredsstillende overskud. Formanden efterlyste ideer til andre arrangementer, men forsamlingen fandt, at det er svært at samle folk, når der ikke er et helt lokalt samlingssted. Birgit Rasmussen gennemgik regnskabet, der slutter med et overskud på ca. 10.000 kr. Alle valg var genvalg og umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Kurt Jensen som formand og Svend Aage Larsen som næstformand. Birgit Rasmussen fortsætter som kasserer og Poul Olesen som sekretær. Dorthe Sørensen er menigt medlem af bestyrelsen. ruk