Forening uden vision?

Foreningen af Gylleramte og Dansk Naturfredningsforening har lagt deres kamp mod dansk landbrug op i de højere luftlag. Navnlig svineavlerne lægges for had. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening mener, at svineavl ikke skal forbydes, men halveres.

DN og Foreningen af Gylleramte er meget demagogiske i deres iver for at få nye medlemmer og blæser al saglighed et stykke. CO2 og andre miljøargumenter bruges frit uden saglighed mod landbruget. Danmark er begunstiget med en flot natur og meget god og frugtbart landbrugsjord, som er enestående i Europa. Dansk landbrug har eksporteret fødevarer af høj kvalitet lige siden Middelalderen. Vores største aftager af landbrugsvarer bor lige omkring os. De er meget forskellige fra os, da de lever af store industrier og har ringe muligheder for fødevareproduktion og stor befolkningstæthed. Danske landmænd passer godt på vores natur, vores vandløb og søer har aldrig været mere rene. Laks, ørreder og andre fiskearter samt fugleliv formerer sig og trives som aldrig før. Det offentliges fineste målinger bekræfter, at der bliver passet godt på vores natur. Landbruget er en enorm jobskaber, med store, forskelligartede industrier. Slagterier, mejerier, osterier, hvor der beskæftiges adskillig tusinder. Ikke kun i byerne, men også på landbrugene. Og når så hele kæden sluttes, er det med milliardindtjening til Danmark. Hvorfor er DN og Foreningen af Gylleramte så ophidsede og overophedede på dansk landbrug? For de Gylleramtes vedkommende har jeg en mistanke om, at det enten er ren politisk, eller de har valgt et forkert sted at bo, og så må nogen skal have skylden. Undertegnede har nu i næsten 20 år boet på landet, uden at landbruget og gyllelugt har generet os, og efterhånden som gyllen bliver nedfældet og gylletanke overdækket, nyder vi livet med dyr, den friske luftmarkerne og dyrelivet omkring os, uden støj af trafik og udstødningsgasser fra biler og industri. Hvor er DN's visioner? Vores nabolande har ikke de skrappe miljøbestemmelser som vi har. DN's had til dansk landbrug er usaglig og foregår i en alt for skingert tonefald. Det må være ren propaganda for at tiltrække nye medlemmer. Jeg tror ikke, at den danske befolkning lader sig føre bag lyset af DN og Foreningen af Gylleramte. Vi danske er stolte af vores flotte landbrug og vores Industri, der på trods af den globale finanskrise klarer sig flot. Og som har givet os danske den store velfærd, som vi har i dag.