Bryggerier

Forening vil have reklameskilt fjernet NATUR: Restaurant Bryggen overtræder naturbeskyttelsesloven, mener Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening mener, at skiltet er ¿landskabelig støj¿.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at skiltet er ¿landskabelig støj¿.

SØNDERHOLM:Det skal stoppes omgående. Danmarks Naturfredningsforening vil have fjernet et reklameskilt ved Sønderholm. Skiltet reklamerer for Restaurant Bryggen i Nibe og kan ses af bilisterne på Ny Nibevej. Naturfredningsforeningens lokalafdeling i Aalborg har meldt sagen til kommunen og mener, at der er tale om en klar overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Lokalformand Laurits Krog kalder det ¿landskabelig støj¿. For foreningen er det vigtigt at undgå reklameskilte i det åbne land, fordi landskabet i Danmark i modsætning til mange europæiske lande stort set har været holdt fri for reklameskilte. Kommunen nøler Men Laurits Krog mener, at kommunen udviser sendrægtighed i sagen. - Vi har henvendt os til kommunen og gjort opmærksom på den ulovlige friluftsreklame ved Ny Nibevej, men der er intet sket. Vi ved af erfaring, at en friluftsreklame hurtigt skaber præcedens, så der kan følge andre ulovligheder med. En reklame kan blive kimen til en skilteskov. Derfor bør myndighederne, og det er efter kommunalreformen kommunerne, skride ind, straks de får en henvendelse om en ulovlig friluftsreklame, siger Laurits Krog. Biolog Jette Binau Sørensen fra Aalborg Kommune bekræfter, at sagen ligger på kommunens bord. Men der er andre sager, som haster mere. I øvrigt har Danmarks Naturfredningsforening først henvendt sig 24. oktober. - Men vi når til sagen på et tidspunkt, siger Jette Binau Sørensen. Hun erkender, at det er et nyt sagsområde for kommunen, og at hun ikke er inde i de nærmere detaljer i lovgivningen. Blikfang ind om aftenen Martin Tengstedt, indehaver af Restaurant Bryggen, tager anklagen med sindsro. Reklameskiltet er placeret på en landbrugsvogn, som står på en landsmands private mark. Hver aften køres vognen væk fra Ny Nibevej, og det gør det lovligt ifølge Martin Tengstedt. Men i øvrigt undrer han sig over, at sagen kommer op nu, for han har ikke fået nogen klager over skiltningen. - Det ville have været rimeligt, hvis Danmarks Naturfredningsforening i det mindste havde kontaktet mig, siger, restauratøren, som ikke lægger skjul på, at det er opsat som blikfang for de bilister, der er på vej til Nibe. På Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor er der ingen tvivl om, at reklameskiltet er i strid med reglerne, og der gælder ingen undtagelser, selv om skiltet bliver kørt væk om aftenen. - Vores lokalafdelinger er opmærksomme på, at kommunerne har overtaget en ny opgave fra amterne, og hvis kommunerne ikke er helt inde i reglerne, må de jo sende deres medarbejdere på kursus, siger Katrine Hahn Kristensen.