Lokalpolitik

Forening vil ikke lege politi

- For dårligt, at kommunen ikke følger sine lokalplaner op, siger formand

THORSHØJ:Byrådet har vedtaget en ny lokalplan for Thorshøj, men selvom planen brydes af mange borgere, vil de lokale politikere ikke gøre noget aktivt for at ændre på det. - Jeg synes, det er mærkeligt, at politikerne ikke følger op på den plan, de selv har lavet. Især når de er gjort opmærksom på, at der er problemer, siger formanden for Thorshøj Borgerforening, Birgit Jensen. Sagen handler om paraboler. Ifølge den nye lokalplan på de ikke sættes op, så de er synlige fra Hjørringvej. Kommunens plansektion har været en tur i Thorshøj og konstateret, at cirka 20 paraboler er synlige fra Hjørringvej. Vil ikke jage borgerne Men det agter politikerne ikke at gøre noget ved. Teknisk udvalg kom kun ind i sagen, forbi Thorshøj Borgerforening meldte en navngiven parabol-ejer til kommunen. Denne ene borger har nu fået besked på, at han skal flytte sin parabol, så den bliver knap så synlig fra byens hovedstrøg. De øvrige 19 med ”ulovlige” paraboler sker der dog intet med - medmindre borgerforeningen også melder dem. Så har kommunen nemlig pligt til at behandle sagen. - Vi vil ikke jage borgerne i en sag som denne. De satte deres paraboler op, før den nye lokalplan trådte i kraft. Men vi vil håndhæve lokalplanen fremadrettet, så nye paraboler skal leve op til lokalplanen, siger formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V). Det er Birgit Jensen ikke tilfreds med. - Jeg forstår ikke, at man laver en ny lokalplan og så ikke vil kræve den overholdt. Hvad er så idéen med disse planer?Jeg har svært ved at følge logikken, siger hun. Bussemænd Samtidig understreger hun, at man i borgerforeningen føler, at politikerne sender sorteper videre til foreningens bestyrelse. - Det kan ikke være rimeligt, at det er borgerforeningens opgave at følge op på, om lokalplanen holdes. Vi har ikke lyst til at lege politi overfor byens borgere. Gør vi det, kan vi ligeså godt lukke foreningen, for så vil opbakningen forsvinde, siger Birgit Jensen. Hun ved ikke, hvordan borgerforeningen vil forholde sig sagen nu. Den vil blive drøftet på et møde i bestyrelsen. - Vi synes ikke, at parabolerne er pæne. Og sigtet med lokalplanen var vel netop, at byens skal forskønnes. Omvendt har vi slet ikke lyst til at agere bussemænd, konstaterer Birgit Jensen.