Forening vil tages alvorligt

Håndværkerforening vil i bestyrelsen for Tech College og vil ikke nøjes med faglige udvalg

Aalborg Håndværkerforening, som nu lægger pres på bestyrelsen for Tech College Aalborg (teknisk skole) for at få en plads i bestyrelsen, er ikke tilfreds med at blive spist af med pladser i faglige udvalg. Det er det, bestyrelsesformand, tidligere teknisk rådmand Ib Rasmussen, stiller foreningen i udsigt med løfte om, at skolens direktør vil indkalde til et møde i løbet af måneden, som tidligere omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende. Det er håndværkerforeningens formand, Svend Aage Suhr, ikke tilfreds med: - Vi har adskillige af vore medlemmer repræsenteret i de faglige udvalg og har haft det i mange år, siger han. Indflydelse Svend Aage Suhr opfatter det som en afledningsmanøvre, når bestyrelsesformanden nu stiller et sådant forslag. Håndværkerforeningen ønsker indflydelse på den overordnede drift og ledelse af skolen. - Det er emner, vi drøfter med vore medlemmer ud fra deres behov og oplevelse af skolens ydelser, bemærker Svend Aage Suhr. Håndværkerforeningen ønsker reel mulighed for at blande sig i: - ansættelse af ledende medarbejdere samt direktion, - beslutninger om indgåelse af lejemål og nybyggeri, - overordnet prioritering af økonomiske dispositioner i den fremtidig drift, - være med i beslutningen om, hvilke uddannelse/fagområder skolen skal tilbyde i overensstemmelse med ministeriets givne muligheder - samt have indsigt i skolens forbrug af de økonomiske midler, som en selvejende institution frit kan disponere. Svend Aage Suhr forventer, at forretningsudvalget for Tech College deltager og ikke kun formand og direktør.