Foreningen Sind har haft et godt år

Fmd. (tv) kunne fortælle om det godt år.

Fmd. (tv) kunne fortælle om det godt år.

} VENDSYSSEL: Sind Vestvendsyssel Lokalforening har holdt generalforsamling. Foreningen har 80 medlemmer og generalforsamlingen var godt besøgt. Formand Erik Christoffer aflagde beretning om årets aktiviteter, som blandt meget andet har indeholdt naturture, fototure, tur i sommerhus, i revy og teater og en indkøbstur til Tyskland. En af foreningens meget benyttede aktiviteter er en åben og gratis psykologrådgivning, som er blevet brugt af ikke mindre end 150 personer. I forbindelse med den er der opstået en klub, hvor der er hyggeligt socialt samvær og tilbud om fritidsaktiviteter. Kasserer Øjvind Ottesen kunne fremlagde et rigtigt godt regnskab med 7.500 kroner i overskud på driften - et af de bedste resultater i foreningens historie, det skyldes tilskud fra Lions Club. Øjvind Ottesen og Anna Margrethe Toft blev genvalgt til bestyrelsen. Kingo Roland Jensen blev valgt som nyt medlem. Gitte Balle blev suppleant. Foreningen har mange planer for fremtiden - formanden løftede sløret for en af dem. Tryg-fonden har bevilget midler til at Sind kan holde et førstehjælpskursus for deltagerne i "Projekt træning til social integration - interaktion", og Hjørring Kommune har givet penge til et kursus om digitale billeder til en dagbog. Desuden er der planer i støbeskeen om en lejrskole, om at oprette nogle selvhjælpsgrupper og pårørendegrupper i samarbejde med andre foreninger } POULSTRUP: Ministrup - Børnenes Jord i Poulstrup holder generalforsamling tirsdag 28. marts klokken 19.30. Det foregår i Børnehaven Skovager og dagsordenen er ifølge vedtægterne, som bl.a. indeholder formandens beretning, regnskab og valg til bestyrelsen. På valg er Bodil Nielsen, Per D. Thomsen og Trine Mortensen. } TVERSTED: Tversted Strandkro har gennemgået en ombygning og modernisering. Mandag 27. februar klokken 13 fejres det med en reception, hvor den ny forpagter byder velkommen.