EMNER

Foreninger får mødet om tilskud

Alle er inviteret til dialog med folkeoplysningsudvalget 20. marts

AABYBRO:Efter flere måneders debat og kritik af de nye regler for tilskud efter folkoplysningsloven indkalder folkeoplysningsudvalget alle foreninger til møde torsdag 20. marts. Dagsordenen omfatter dels synspunkter om de nye regler og dels en debat om, hvordan informationen om eventuelle fremtidige ændringer af reglerne kan forbedres. - Vi holder mødet pg.a. den polemik, der har været. Vi vil have ryddet op i det, så vi kan se fremad. Vi vil høre, hvad foreningerne er utilfredse med, siger Niels Peter Falborg, formand for Folkeoplysningsudvalget. Han understreger, at den seneste tids debat ville udvalget meget gerne have haft med foreningerne, inden udvalget i oktober traf beslutningen om at ændre reglerne. - Vi holder mødet for at undgå at komme i en lignende situation. Vi vil høre de forskellige synspunkter, inden vi i efteråret skal tage stilling til fordeling af tilskud for 2004. Desuden mener en række foreninger, at vores information om ændringerne har været for dårlig. Det tager vi til os og vil debattere, om det kan gøres anderledes, siger Niels Peter Falborg. Til spørgsmålet om, hvorfor udvalget ikke har indkaldt til mødet noget før, eftersom debatten nu har raset i mere end tre måneder, siger han. - Vi har i udvalget hele tiden haft den opfattelse, at vi har kørt det på den rette måde. Andre har været uenige, og det tager vi konsekvensen af med dette møde. Man kan selvfølgelig spørge hvorfor det ikke er sket før. En af kritikerne til ændringerne er Jørgen Olsson, formand for Birkelse IF, som er glad for, at der nu kaldes til møde. - Og jeg læser mødeindkaldelsen sådan, at der lægges en smule op til, at der kan ske ændringerne allerede i indeværende år og i hvert fald i det kommende år, siger Jørgen Olsson. Men Niels Peter Falborg afviser ændringer i 2003. - Den fordeling af midlerne er sket og er ikke til at ændre. Men vi vil se nøje på fordelingen af midlerne til næste år, uden at jeg kan love noget, siger Niels Peter Falborg. Baggrunden for debatten er, at der ikke længere er råd til at yde 100 procent tilskud til foreningers øvrige lokaleudgifter som el, varme og rengøring. Nu bliver antallet af medlemmer over 25 år modregnet. Årsagen er, at det lovbestemte aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år er genindført. Desuden ydes der fortsat 100 procent tilskud til betaling af husleje og renter for foreninger med egne lokaler.