Sport

Foreninger må betale for halbesparelser

Politikere må forhøje tilskuddet til foreningerne eller acceptere, at det bliver dyrere at dyrke indendørs sport

HADSUND:En nedskæring i tilskuddet til idræthallerne kan meget vel vise sig at vende tilbage som en boomerang for Hadsund Kommune, der i år har sparet 50.000 kr. og til næste år vil spare 150.000 kr. på hallerne. Kultur og familieudvalget har bedt hallerne om en tilbagemelding om, hvordan de tænker sig besparelsen udmøntet, og svaret er nogenlunde enslydende, at brugerne må til lommerne. Fra de nuværende 125 kr. pr. haltime ventes lejen at stige til 140-150 kr., som foreningerne altså må betale. Axel Ramm, halinspektør for Hadsund Hallen, forklarer, at det vil være uforsvarligt at spare, fordi der reelt kun er vedligeholdelsen at skære ned på. - Vi har en halinspektør og en rengøringskone, og sammenligner man med andre haller af tilsvarende størrelse, så er det et absolut minimum, også hvad budgettet angår. Med hensyn til vedligeholdelse så kan vi ikke forsvare at skære yderligere, for så går det ud over bygningerne, siger Axel Ramm, der har oplevet besparelser gennem alle sine 12 år som halinspektør. Han understreger, at der absolut ingen misstemning er i forhold til kommunen som følge af besparelserne. - Vi har ingen grund til at være sure på Hadsund Kommune. De har altid været gode ved os, og vi taler fortsat om, hvordan vi skal løse tingene, men sådan som det ser ud i 2004, kan vi ikke se anden udvej end at hæve hallejen, selvom det er beklageligt over for foreningerne, siger han. Ukendt smertegrænse Foreningerne har i store træk to indtægtskilder. Dels fra medlemmernes kontingentbetalinger, dels modtager de fra kommunen tilskud til blandt andet dækning af halleje. Det sker via kommunens folkeoplysningsudvalg, som hører under kultur og familieudvalget, og dermed kunne det se ud som om, Sorteper igen er tilbage hos det udvalg, der besluttede sig for nedskæringerne. For enten må foreningerne skrue op for kontingenterne, eller også skal kommunen øge sit tilskud. Kultur og familieudvalget har foreløbig konstateret, at hallerne ikke har tænkt sig at spænde liveremmen ind, men altså søger indskrænkningen af deres økonomiske grundlag dækket ind af brugerne. - Det er utroligt kompliceret, så vi venter med at tage stilling, når vi i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år har det fulde overblik, siger udvalgsformand Leif Nielsen (S), som erkender, at man dårligt vil kunne forsvare, at børn ikke længere må gå til sport eller andre fritidsaktiviteter, fordi forældrene ikke mener at have råd til kontingenterne. - Vi må se på konsekvenserne, men jeg vil ikke på forhånd udtale mig om en smertegrænse for, hvor store kontingenterne må blive. Men vi må selvfølgelig være vågne over for, om de bliver uoverkommelige, siger han. Ifølge Leif Nielsen og forvaltningschef Per Flemming Sørensen har hallerne i øvrigt ikke protesteret over, at udvalget oveni besparelsen kræver en del af det kommunale tilskud båndlagt til vedligeholdelse. - Hallerne afsætter i forvejen beløb til vedligeholdelse, og hensigten er egentlig blot at sætte det i system, forklarer Per Flemming Sørensen. - Det er jo sådan, at hver gang der forestår større reparationer, så starter det med, at hallerne ingen penge har til lige netop dét formål, supplerer Leif Nielsen.