Foreninger mister formuer

Nye regler rammer idrætsklubber i Hadsund, Arden og Mariager

MARIAGERFJORD:Flere foreninger i både Hadsund, Arden og Mariager vil miste et økonomisk fodfæste, hvis sammenlægningsudvalget i den nye Mariagerfjord Kommune på sit møde mandag aften tilslutter sig de regler for lokaletilskud, som er blevet udarbejdet og godkendt af udvalget for kultur- og fritid. Til gengæld vil hovedparten af foreningerne i Hobro med de nye regler tjene nogle tusinde kroner. Forslaget er udarbejdet i harmoniseringens hellige navn, og da Hadsund af de fire fjordkommuner har ligget på højeste niveau hvad angår lokaletilskud, er det også i Hadsund, nogle af de største tabere skal findes. Og den suverænt største taber er alle er Hadsund Badmintonklub, som er i risikogruppen for direkte at blive smashet ud af banen. Klubben står til at miste et årligt lokaletilskud på 127.473 kr. Formand for Hadsund Badmintonklub er Jørgen Nielsen, men han har ikke haft lejlighed til at sætte sig ind i det oplæg, der er udarbejdet om fremtidens lokaletilskud. Derfor ønsker han heller ikke at kommentere hverken forslaget eller de konsekvenser, det på et økonomisk plan kan få for klubben. Når det både i badmintonklubben og andre klubber kan gå så galt er forklaringen den, at en stor del af deres medlemmer er motionister, der har passeret de 25 år. Udvalget for kultur- og fritid ønsker nemlig målrettet at tilgodese børn og unge under 25 år. Derfor indstiller udvalget, at foreningernes medlemmer over 25 år direkte fratrækkes i forbindelse med tilskudsberegningen. De foreninger, der rammes af ændringerne, får dog tid til at forberede sig på de nye tider. Tilskuddet gradueres nemlig over en treårig periode. Samtidig vil kultur- og fritidsudvalget etablere en pulje til særligt hårdt ramte foreninger i overgangsperioden. Ud over Hadsund Badmintonklub står også bl.a. Hadsund Roklub til at blive en af taberne med et reduceret lokaletilskud på 54.473 kr. Hadsund Skytteforening og Hadsund Tennisklub står i runde tal begge til at miste 25.000 kr., og for Skelund Idrætsforening vil de nye tider betyde et årligt minus i lokaletilskud på 36.183 kr. Også i Arden Kommune vil de nye tilskudsregler ramme hårdt. Doense/Vebbestrup Idrætsforening må vinke farvel til 66.000 kr., IF Jarl Arden mister 41.000 kr., Oue/Rostrup Badmintonklub 28.000 kr. og Valsgaard Tennisklub 13.000 kr. I Mariager Kommune vil Mariager FS få reduceret sit tilskud med 42.000 kr., Mariager Idræts Klub 22.000 kr. og Kongsdal Rideklub 20.000 kr. Til gengæld vil de fleste af klubberne i Hobro med de nye regler få et lille plus på nogle få tusinde kroner på kontoen. De største vindere bliver Hobro Rideklub og Hobro Idræts Klub fodbold med hver ca. 25.000 kr. og Hobro Svømmeklub med 11.000 kr. Totalt set vil foreningerne i Hadsund miste 386.684 kr., i Arden koster reglerne 137.283 kr., og foreningslivet i Mariager går glip af 104.393 kr. I Hobro tjener foreningerne i alt 147.272 kr. på harmoniseringen. Formand for børne- og fritidsudvalget er borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager. Han er på ferie, og derfor har det ikke været muligt at indhente hans kommentar.