Lokalpolitik

Foreninger stiller krav til politikere

Arbejdsgruppe vil forbedre foreningernes muligheder

AABYBRO:Hvis man tror, at et dialogmøde mellem foreninger og politikere ikke er andet end kanelkringle og kaffebord tager man grueligt fejl, for forud for dialogmødet i I år, er der kommet andre boller på suppen for nu at blive i det gastronomiske hjørne. Der er nemlig nedsat en arbejdsgruppe, der skal give foreningslivet bedre kontakt med politikerne. Politikerne skal i år blandt andet svare på, hvorfor der ikke er et kulturhus i Aabybro midtby, og hvorfor bustransport ikke længere er gratis. Disse spørgsmål diskuterede man også sidste år, og nu venter svarene forude. Anette Wille fra Sund By Aabybro er tovholder i arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra foreningslivet. Deres seneste idé er, at der nu skal udarbejdes et referat, for hver gang mødet bliver afholdt. Dermed bliver socialudvalget tvunget til at give en meget konkret tilbagemelding på alle spørgsmål, og foreningerne får noget at holde dem fast på. Et af de store emner er kørselsordingerne i kommunen. Gudrun Simonsen fra Biersted Aktivitetscenter er ikke tilfreds med, at det ikke længere er gratis for pensionister at køre med bus til aktivitetsdagene, og hun vil nu afkræve politikerne et svar. - Det er jo helt klart en serviceforringelse, siger hun og ønsker blot en forklaring på, hvorfor ordningen er afskaffet. Ældre Sagens Hans Jørgen Schmidt synes grundlæggende, at dialogmøderne er en god idé og håber, at arbejdsgruppens nye tiltag bærer frugt. - Jeg føler ikke, at vi har set resultater før, men det bliver forhåbentligt bedre nu, hvor vi har noget at holde politikerne fast på, siger han. Tidligere har problemet været, at det var de samme ting, der blev diskuteret år efter år på dialogmødet. Arbejdsgruppen håber, at politikerne vil tage konkret stilling til foreningernes forslag, så man kan komme videre og diskutere noget nyt næste år. Referaterne skal hjælpe foreningerne og politikerne til at se fremad. Dialogmødet foregår 8. marts på Mediecenteret, og sidste år var 45 personer mødt frem. Anette Wille opfordrer foreningerne til at møde op på mødet, men hun appelerer også til, at de enkelte foreninger engagerer sig forud for mødet. Hvis man har spørgsmål til politikerne, skal de være arbejdsgruppen i hænde senest 1. marts, så spørgsmålene kan koordineres. - Vi skal have mere dynamit i det frivillige arbejde, og det tror jeg, der kommer nu, siger Anette Wille.