EMNER

Foreningsdanmark er ingen myte

]Fire nye foreninger startes i Aalborg hver måned, og byen byder på én forening for hver 80 indbyggere

AALBORG:- Når tre danskere mødes, starter de en forening. Det lyder som en vittighed, men det er faktisk ikke langt fra sandheden. Danmark ]er] et foreningsland. Alene i Aalborg dukker der hver måned fire nye foreninger op, og selvom andre samtidig forsvinder, byder byen på så mange foreninger, at der er én af slagsen for hver 80 indbyggere. Det er nogle af de tal, man kan se af undersøgelsen ”Foreningssamfundets sociale kapital”, som lektor fra AAU, Lars Torpe i dag offentliggør. Den er lavet i samarbejde med forskningsassistent Torben Kjeldgaard. I efteråret 2001 tog de to kontakt til stort set samtlige foreninger i Aalborg, hvilket betød, at de fik kortlagt flere end 1.000 foreningers medlemstal, opbygning og økonomiske formåen. Tallene fra Aalborg er blevet sammenlignet med en række europæiske byer af tilsvarende størrelse, Enschede (Holland), Bern (Schweiz), Aberdeen (Skotland), Sabadell (Spanien) og Mannheim (Tyskland). Og der er stor forskel på de forskellige byer. - Det er nok kommet lidt bag på mig, at der er så stor forskel, som der er. Danske foreninger bygger i udpræget grad på et frivillighedsideal, mens man i de øvrige byer har mange flere ansatte i foreningerne - der også har flere penge mellem hænderne, siger Lars Torpe. Og det endda på trods af, at ca. 60 procent af foreningerne enten direkte eller indirekte får offentlig støtte. Derudover er det medlemskontingent, der står for en stor del af kapitaltilførslen i modsætning til udlandet, hvor salg af varer og ydelser samt donationer spiller en stor rolle for økonomien. De aalborgensiske foreninger er da også gennemsnitligt mindre end deres udenlandske kolleger, og det kan på længere sigt blive et problem. Ni af ti er nemlig opbygget traditionelt med vedtægter, årlig generalforsamling, formand og kasserer. Dermed er man afhængig af, at der er folk der har lyst til at tage de krævende poster, og den slags hænger efterhånden ikke på træerne. - De unge er ikke så interesseret i foreningsarbejdet, og de fleste steder er det de ældre generationer, der tager posterne. Men det bliver sværere og sværere at finde folk til det, siger Lars Torpe om det for ethvert foreningsmedlem velkendte dillemma, at det er ”Tordenskjolds soldater”, der holder gang i hjulene. Derfor skal der måske kigges på strukturen i foreningerne, og Lars Torpe håber, at undersøgelsen vil sætte gang i en debat om foreningslivet. I Aalborg får de involverede chancen til efteråret, hvor der er arrangeret debatmøde om foreningerne og undersøgelsen - med Lars Torpe som oplægsholder. Interesserede kan læse mere om undersøgelsen på internettet via følgende adresse: www.socsci.auc.dk/institut2.