Foreningsliv og skoler rammes

AABYBRO:Aabybros indtræden i en ny storkommune vil betyde ringere service for borgerne i Aabybro, mener Lars C. Larsen (S) og forudser, at skoler og foreningslivet må holde for. - Aabybro ligger over både lands- og amts-gennemsnit, når det gælder penge til skolerne. Derfor vil kommunesammenlægningen gå ud over skole-området, og det nye byråd for den ny kommune bliver nødt til at se på lukning af de små skoler, siger han og lægger ikke skjul på, at Vedsted Centralskole er i fare for lukning. - Den er jo svækket af, at der også er en friskole i Birkelse by, siger Lars C. Larsen, der opstiller til valget til det ny byråd og forudser, at foreningerne iAabybro Kommune vil få mindre kommunal støtte efter 2007. . Når vi sammenligner servicen på kulturområdet ligger Aabybro i top, og derfor bør foreninger og aftenskoler forberede sig på mindre støtte i den ny kommune, siger han. Lars C. Larsen er igang med sin første periode i Aabybro Byråd, men den 59- årige flyverspecialist venter store udfordringer for politikerne i den ny kommune, og derfor stiller han op. -Jeg vil gerne præge det samfund, jeg lever i, siger Lars C. Larsen, og som er opdraget med politik, da faren var sogneråds- og byrådsmedlem.