EMNER

foreningsliv

[ Rapporten ”Unge, kompetenceudvikling og foreningsliv,” udkommer i dag. [ Den indeholder resultaterne fra et forskningsprojekt om unges kompetenceudvikling i det frivillige idrætsliv. [ Rapporten sætter blandt andet fokus på kampen om de unges ressourcer og foreningslivets kompetencer og læreprocesser. [ Den viser, at der er er en forskydning i frivillighedsbegrebet. De unge stiller stadig op og giver en hånd med på frivillig basis, men det mere forpligtende engagement som træner viser sig at være lønnet. [ Når fritidsinteressen bliver til et job, tilbringer de unge til gengæld det meste af deres fritid i sportshallen. [ De unge optaget af at få alle deres aktiviteter til at hænge sammen, så de både kan tilgodese den deres fri tid og gøre foreningsengagementet til en investering i fremtiden. Det skal på alle måder kunne betale sig at yde en ekstra indsats. [ Det de unge lærer i klubben kan de på flere niveauer sætte i forhold til uddannelse og arbejde. De får øje på nogle konkrete kompetencer som de forestiller sig vil styrke deres position i arbejdet med en bestem faglighed. De finder også ud af, om de trives bedst med for eksempel undervisning af børn. Det er en erfaring, der kan fungere som et kærkomment pejlemærke i en beslutningsproces, hvor valgene nogle gange kan synes uendelige.