EMNER

Forenkling?

HELHEDSSKOLE:Det er paradoksalt, at både de K og V gang på gang taler om afbureaukratisering og regelforenkling og samtidig konsekvent forsøger at styre og lovgive om alt i hele Danmark. Helhedsskole eller ej, er et spørgsmål, som bedst kan besvares lokalt ude i kommunerne. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre regeringen til at lade kommunerne selv afgøre, hvordan de vil tilrettelægge deres skole- og fritidsordning.