Foreslår afsnit til uhelbredeligt syge

NORDJYLLAND:Et eller flere af de nordjyske sygehuse bør have en særlig sengeafdeling for patienter, der er uhelbredeligt syge og primært har behov for smertelindring. Det foreslår en arbejdsgruppe med sundhedsfagligt personale, som Region Nordjylland har nedsat. I dag kan disse patienter blandt andet få hjælp i hjemmet eller blive indlagt på hospice. Det sker imidlertid, at patienter, der befinder sig hjemme, får behov for kortvarig behandling på sygehuset - og så er rammerne ikke altid optimale, mener overlæge Niels Brunsgaard, leder af det palliative team og medlem af arbejdsgruppen. - Det kan være patienter, der har brug for en blodtransfusion eller for at få tømt en væskeansamling. I dag må de ind på en hektisk sygehusafdeling og måske vente, fordi personalet har travlt med akutte patienter. Der er en helt anden atmosfære end den, vi i det palliative team prøver at skabe for disse patienter, og mødet med en travl sygehusafdeling kan være et ret voldsomt kulturchok på et tidspunkt i livsforløbet, hvor fokus ellers er på at give patient og pårørende mulighed for at få det bedste ud af den sidste tid, siger Niels Brunsgaard. Pilotprojekt med 12 senge Arbejdsgruppen anbefaler, at man i første omgang som et pilotprojekt etablerer et separat palliativt sengeafsnit med 12 eller flere senge. Hidtil har kun et enkelt dansk sygehus oprettet en sådan afdeling. Gruppen pointerer, at den ny type afdeling ikke erstatter hospicepladser. For få hospicepladser Dem er der i øvrigt i Nordjylland for få af, hvis man skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, konstaterer arbejdsgruppen. Nordjylland har 12 hospicepladser i Aalborg og seks i Frederikshavn. Men befolkningstallet tilsiger, at der bør være yderligere ca. 11. Arbejdsgruppens rapport bliver i dag præsenteret for regionsrådets forretningsudvalg.