Skolelukninger

Foreslår at nedlægge skoler

For dyrt at opretholde fem skoler

LØKKEN:Hvis kommunen ikke har råd til at vedligeholde sine fem skoler ordentligt, bør nogle af skolerne nedlægges. Den opfordring lyder fra Søren Dick, formand for skolebestyrelsen ved Løkken Centralskole. I sin årsberetning for 2002 orienterer han om kommunens renoveringsplaner for skolerne. Kommunen har fået gennemgået renoverings- og udbygningsbehovet på alle kommunens fem skoler. - Rapporten konkluderede, at den samlede renovering for alle skolerne ville beløbe sig til 42 millioner kr., hvoraf de 12 millioner alene skulle tilføres Løkken Skole. Ikke uventet blev kommunalbestyrelsen forskrækket over dette store beløb, selv om beløbets størrelse blot er et udtryk for kommunens mangeårige forsømmelighed på skoleområdet. Salamikniven blev så taget frem og de samlede investeringer blev barberet ned til ca. 18 millioner kr. Kommunen har valgt at give de enkelte skoler lidt, for så har alle skoler fået noget, i stedet for at tage fat om nælden og drøfte kommunes generelle skolestruktur, skriver Søren Dick i sin beretning. - Hvis der ikke er midler til at vedligeholde fem skoler forsvarligt, så må man jo reducere antallet til det, der er midler til, foreslår han. Ny lov Også den nye folkeskolelov kan gøre det vanskeligt at opretholde den nuværende skolestruktur i Løkken-Vrå Kommune, mener Søren Dick. Loven lægger op til flere undervisningstimer i de tre årgangsmoduler, 1.-3. klasse, 4.-6. klasse, og 7.-9. klasse. - Det kommer til at koste kommunen ca. 600.000 kr. mere årligt, når loven er fuldt gennemført. - Dette kan medføre, at tre af kommunens skoler må afgive deres 7. klasser for at kravet til timetal kan opfyldes. Det vil derfor være økonomisk uforsvarligt at investere yderligere i dyre faglokaler til eksempelvis fysik på skoler uden overbygning, da fysik først starter i 7. klasse, påpeger Søren Dick. - Endvidere bør kommunalbestyrelsen også begynde at forholde sig til, hvordan skolestrukturen skal se ud i fremtiden efter de kommunesammenlægninger, der bliver resultatet af det udvalgsarbejde der pågår i regeringens strukturudvalg, spår han.