Foreslår flydende grundskyld

Konservativt byrådsmedlem foreslår samtidig forhøjelse af gæstesejlerafgiften for skibe over ti meter for at skaffe flere penge til frivilligt socialt arbejde

SÆBY:Som konsekvens af regeringens skattestop-diktat ønsker det enlige konservative medlem af Sæby Byråd, Flemming Sten, at Sæby Kommune holder den kommunale grundskyldspromille flydende. Formålet er at sikre, at grundejere i forbindelse med grundværdistigninger næste år ikke kommer til at betale mere i kommunal grundskyld end i år. I det budgetforslag for 2003, Sæby Byråd får til andenbehandling på tirsdag, opereres der med en uændret grundskyldspromille på 14. De afgiftspligtige grundværdier er i forbidnelse med udarbejdelsen af budgetforslaget vurderet til knap 1,4 milliard kroner. Det vil med en promille på de 14 betyde, at kommunen næste år har udsigt til en grundskyldsindtægt på knap 19,2 mio. kr. Ændringsforslaget Til budgettets andenbehandling har Flemming Sten indsendt et ændringsforslag om at gøre grundskyldspromillen flydende, så de stigende ejendomsvurderinger ikke i sig selv udløser en ekstra skat. Sten foreslår, at den kommunale udskrivning af grundskyld holdes på indeværende års niveau. Det vil i forhold til 2003-budgetforslaget betyde en mindreindtægt på 1,1 mio. kr., således at grundskylden efter hans forslag næste år "kun" vil indbringe kommunen ca. 18,1 mio. kr. Differencen foreslår det konservative byrådsmedlem finansiseret ved reduktion af kommunens kassebeholdning. Samtidig foreslår han, at der også ved budgetlægningen for overslagsårene 2004-2006 tages højde for, at stigende ejendomsvurderinger ikke i sig selv udløser en ekstra skat. Regeringsforslag Regeringen har i øvrigt fremsat et lovforslag om loft over stigningen i de kommunale grundværdier. Det indebærere en skærpelse af regeringens skattestop. Lovforslaget om loft over grundlagt for beregning af den kommunale grundskyld betyder nemlig, at der lægges loft over stigningen i grundværdierne. De vil efter lovforslaget fremover maksimalt kunne stige med syv procent årligt for den enkelte grundejer. Mere til socialt arbejde Flemming Sten møder med endnu et ændringsforslag til budgettets andenbehandling. Det går på, at det frivillige sociale arbejde i kommunen får tilført det af af regeringen udmeldte fulde bloktilskudsbeløb. Det vil indebære ca. 90.000 kr. ekstra næste år i forhold til det beløb, der på budgetforslaget er afsat som såkaldte paragaf 115-midler. De udgjorde sidste år 327.780 kr. Flemming Sten foreslår de ekstra 90.000 kr. til det frivillige sociale arbejde finansieret ved at forhøje gæstesejlerafgiften i Sæby Havn med 50 kr. for skibe over 10 meter. Det indbærer, hvis forslaget vedtages, at afgiften pr. døgn vil stige fra 96 til 146 kr. plus moms.