Foreslår opgave-glidning

Lad hjemmesygeplejersker og paramedicinere træde til

VAGN FLINK (S), der er redder hos Falck, mener, at jobglidning kan afhjælpe problemerne. Arkivfoto: Grete Dahl

VAGN FLINK (S), der er redder hos Falck, mener, at jobglidning kan afhjælpe problemerne. Arkivfoto: Grete Dahl

NORDJYLLAND:Opgaveglidning er i mange sundhedsdiskussioner blevet et nøgleord. Det betyder, at opgaver går over til nye grupper af medarbejdere. I diskussionen om en ny vagtlægeordning bliver der fra flere sider foreslået, at hjemmesygeplejersker og paramedicinere i nogle situationer aflaster lægevagten. Det foreslår bl.a. det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Vagn Flink. Han mener, at man skal undersøge mulighederne for at lade hjemmesygeplejersker og paramedicinere være et supplement til lægevagten. - Manglen på praktiserende læger gør, at vi er nødt til at tænke på, hvordan vi kan lave en opgaveglidning. Der er mange opgaver, som kun lægerne kan udføre, men når patienterne kommer til at skulle køre længere til lægevagten, mener jeg, at vi bør få belyst, om der er områder, der kan overlades til andre, siger Vagn Flink. Han mener med sit forslag at kunne afbøde nogle af virkningerne af det forslag, der er lagt frem. - Når jeg stemmer for, er det tvunget af omstændighederne. Men manglen på læger kan jeg ikke ændre på, siger Vagn Flink. Forslaget om at lade hjemmesygeplejersker og paramedicinere træde til får kraftig opbakning af regionsrådsmedlem for Venstre Marian Geller: - Det er en alvorlig serviceforringelse, hvis syge skal til at køre langt for at komme til vagtlæge. Derfor bør vi overveje andre muligheder. Praktiserende læge Aase Hauge, Farsø, er åben over for jobglidning: - Det afhænger jo af folks forventninger til vagtlægeordningen, men man kan godt lade nogle opgaver gå over til f.eks. hjemmesygeplejersker. Det er allerede nu sådan, at jeg i nogle situationer kontakter hjemmesygeplejersken, der måske har et bedre kendskab end jeg til patienten, siger Aase Hauge. Formanden for de praktiserende læger i Nordjylland Eddie Nielsen er betænkelig ved f.eks. at lade paramedicinere og hjemmesygeplejersker overtage opgaver fra vagtlægerne: - Jeg mener ikke, at det er det, som patienterne har brug for. Brugen af andre faggrupper kan komme på tale, når en læge har stillet diagnosen. Men det vil være risikabelt direkte at overlade opgaver til andre. Der er eksempelvis en masse ting, som paramedicinere ikke er uddannet til. Den dag, hvor det går galt, vil Patientklagenævnet være ligeglad med, hvorfor det ikke er en læge, der har tilset en patient, siger Eddie Nielsen.