EMNER

Forfærdelig fremtid for psykisk syge

Det er ved at være sidste udkald for de mennesker, der har familie og/eller venner, der har behov for psykiatrisk hjælp, af den ene eller anden art.

I mange år er der gået skred i behandlingen af disse mennesker. Nye metoder og tiltag skulle forbedre disse personers hverdag og liv. Ikke alle tiltag har ført til det ønskede resultat og virkning, nogle er blevet skubbet ud på ensomhedens vej. Vi kan se det overalt, meget hjælpeløse og frustrerede over ikke at have et sted at høre til og der få en bedre dagligdag. Fremtiden ser virkelig sørgelig ud. Nedlæggelse af amter, sammenlægning af kommuner, ændring af psykiatriens økonomiske tilhørssted, hvor sidstnævnte nemt bliver skubbet bagest i "Prestigernes kø" og så langt tilbage, at der ikke bliver økonomi til, og dermed penge til ordentlig drift af det psykiatriske område. Endnu flere med psykiske lidelser kommer i klemme og vil blive efterladt på et sidespor. Engang var det jo sådan, at stuerne på de psykiatriske sygehuse, var tæt pakket med senge og patienter. Det blev i nyere tid ændret til en- og topersonersstuer med eget bad og toilet. Så er det jo, man spørger: Hvordan skal det ende, når man ser på den økonomiske side? Vil det gå sådan, at vi bliver nødt til at vende tilbage til fordums mangesengsstuer og opbevaring? Hvis du, dansker, synes, det er helt ok, så lad pennen ligge, men synes du, det er en helt forfærdelig fremtid for psykisk syge, så hold øje med udviklingen. Fat din pen og skab debat om emnet, nemlig de psykisk syge menneskers fremtidige forhold. Hold øjnene åbne! Til orientering: Det ser ud til, at hele sundhedsvæsenet og derunder også psykiatrien kommer under samme økonomiske pulje, og det er jo farligt for psykiatriens fremtid. Husk: Der er stadig forskel på "Kong Salomon" og "Jørgen Hattemager Derfor: "Hold øje"!