Forfaldne huse på landet glider ud af boligmarkedet

Forsker efterlyser handling fra stat og kommune

Fle­re og fle­re huse på lan­det får lov til at for­fal­de. ar­kiv­fo­to

Fle­re og fle­re huse på lan­det får lov til at for­fal­de. ar­kiv­fo­to

NORDJYLLAND:Tusindvis af boliger på landet glider i disse år ud af det almindelige boligmarked, fordi de stille og roligt står og forfalder. Mange af dem har stået tomme i lang tid. Ingen vil købe dem, ingen vil bo der. I en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet anslår forskerne Georg Gottschalk og Thorkild Ærø, at det på landsplan drejer sig om cirka 10.000 boliger. Mange af dem er nordjyske, idet Thy, Mors og det vestlige Himmerland er blandt de områder, hvor der findes særligt mange af de forfaldne boliger. - Der er ingen undersøgelser, der siger noget om problemets omfang før i tiden, men vi formoder, at det er blevet markant forværret i de senere år. Når der er så mange forfaldne huse på landet, skyldes det jo landbrugets strukturudvikling, siger Georg Gottschalk. Landdistrikterne er præget af fraflytning, og i yderdistrikterne, hvor husene ikke købes af byboere, der vil bo landligt, bliver der ganske enkelt huse tilovers. Problem i landsbyer Udover gamle huse i landzonen er det især i landsbyerne, at man finder de forfaldne huse, og her kan et faldefærdigt hus let sætte en dårlig spiral i gang. Hvis der først er et faldefærdigt hus i landsbyens husrække, bliver de omkringliggende huse næsten umulige at sælge. Når de nuværende beboere i nabohusene flytter eller dør, ender det ofte med, at disse huse også får lov til at forfalde. Dermed kan hele landsbyer får et dårligt ry, og de ramte kommuner får sværere ved at tiltrække nye beboere, som vil sætte husene i stand. Nogle steder udnyttes de forfaldne huse af boligspekulanter, der opkøber husene og lejer dem ud til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. - Af og til ser man blandt de faldefærdige huse nogen, der har en god beliggenhed med udsigt over Limfjorden. Hvis kommunen i disse tilfælde udsteder en tilladelse til at benytte ejendommene som fritidsboliger, vil husene formentligt relativt nemt kunne sælges til byboere, der vil sætte ejendommen i stand. Men det er de færreste tilfælde, hvor løsningen er så nem, siger Georg Gottschalk. Komplicerede regler Selv om den nuværende lovgivning rummer mulighed for, at en kommune kan erklære en bolig for uegnet til menneskelig beboelse, sker det sjældent. Reglerne er komplicerede, og kommunerne er usikre på, hvad de kan gøre. Det er heller ikke altid, at den bedste løsning er at rive ejendommen ned. - Hvis den forfaldne ejendom ligger midt i en husrække, er det bedre at sætte ejendommen i stand. På den måde undgår man, at der kommer et underligt hul midt i rækken af huse, siger Georg Gottschalk. Hvis kommunerne i større omfang skal sørge for, at de faldefærdige huse sættes i stand, kræver det, at staten vil bidrage til at finansiere omkostningerne. - I Nakskov på Lolland er kommunen gået aktivt ind og har opkøbt forfaldne huse, som kommunen derpå har solgt videre med tab. Når kommunen sælger disse huse videre, sker det med en klausul om, at ejendommen skal sættes i stand inden for en bestemt tidsfrist, fortæller Georg Gottschalk. Denne fremgangsmåde er imidlertid meget kostbar for kommunekassen. - Derfor bør staten medvirke til at dække omkostningerne, påpeger Georg Gottschalk.