EMNER

Forfatning flytter mere magt til Bruxelles

Når du sætter dit kryds 13. juni er det væsentligste valgtema: Går du ind for en UnionsForfatning, eller går du ind for et europæisk samarbejde, der bygger på åbenhed, nærhed og Demokrati?

Allerede fire dage efter valget forventes EU's toppolitikere at blive enige om UnionsForfatningen. UnionsForfatningen flytter flere beslutninger til Bruxelles. Vi får mere Union. Samtidig flyttes magt fra de små lande til de store lande. UnionsForfatningen indeholder et såkaldt charter for borgernes rettigheder. Hvis der bliver konflikt mellem en rettighed, du har efter den danske grundlov og en fælles unionsborgerret, skal den danske grundlovs frihedsrettigheder lægges til side. EU-statsborgerskabet skal altid komme først. På EU-sprog hedder det, at EU-retten skal have forrang frem for medlemsstaternes ret. JuniBevægelsen ønsker ikke den danske grundlov underordnet UnionsForfatningen. JuniBevægelsen ønsker ikke at afgive mere magt til Unionen. Ved at stemme på en kandidat på den tværpolitiske liste J giver du dit bidrag til at undgå UnionsForfatningen, men samtidig en stemme der vil arbejde konstruktivt for åbenhed, nærhed og demokrati i det europæiske samarbejde.