Aalborg

Forfatter på besøg i egnssamling

Bindslev Sogns Egnssamling havde tirsdag forfatterbesøg. Det var Jørgen Jakobsen fra Aalborg, der præsenterede og signerede sin egnshistoriske bog "Bindslev Sogn 1805-1925" om lokalpolitik og samfundsudvikling. Der var ikke mødt mange op til arrangementet, men for interesserede, der ikke kom til stede, er der mulighed for at købe bogen i egnssamlingen på Bindslev Skole. Hver tirsdag eftermiddag er der åbent i egnssamlingen.