Lokalpolitik

Forfatteren: Det mest sindssyge jeg har oplevet

NYKØBING MORS: - Det er ganske enkelt ikke folkestyret værdigt, at en så stor reform skal hastes igennem på den måde. Det er det mest sindssyge sag, jeg har oplevet. Den 76-årige forfatter Knud Sørensen sidder i sin dagligstue i Nykøbing omgivet af reoler fyldt med bøger. Han sidder og funderer over, hvad det egentlig er, der foregår. - Det er fuldstændig vanvittigt. Reformen var jo overhovedet ikke et tema under valgkampen forud for sidste folketingsvalg, og regeringen burde enten udskrive valg eller i det mindste foretage en folkeafstemning om så vigtig en sag. Knud Sørensen husker, hvor grundige forberedelser og årelange debatter, der fandt sted før den seneste kommunalreform i 1970. Befolkningen har efter hans mening slet ikke fået nogen chance for at blande sig denne gang. - Jeg mener, at politikerne har diskvalificeret sig selv med det hastværk, der har været med at få denne reform presset igennem. Og jeg håber, at vælgerne stiller politikerne til regnskab, fordi de har handlet hen over hovedet på os. Desværre tvivler jeg på, at det sker. Knud Sørensen har tidligere været tilhænger af, at Mors kom med i en nordjysk region. Men det var dengang de fleste troede, at Viborg Amt og Nordjylllands Amt vil blive én region. Nu er kendsgerningen, at kun Thy, Mors og Aalestrup fra Viborg Amt er tegnet med i den nordjyske region på det foreløbige nye Danmarkskort, mens resten af amtet er indlemmet i en midtjysk region. - Spørgsmålet er nu, hvor vi på Mors vil føle os mest som et udkantsområde. Det vil vi sikkert i en nordjysk region. Alene afstandene taler for, at vi kommer med i en midtjysk region. Vi har 120 kilometer til Aalborg, men kun 60 til Viborg, der er udpeget som regionsby i det midtjyske. Ligesom thyboer Knud Sørensens fornuft fortæller ham altså, at Mors skal med i en midtjysk region. Men hvis følelserne fik lov at bestemme, ville det sandsynligvis blive en nordjysk region, fordi Thy kommer med dér. - Thyboerne er nogenlunde ligesom morsingboerne, og så kan jeg godt lide landskabet derovre. Et andet argument, der måske kunne få morsingboerne til at vælge en nordjysk region fremfor en midtjysk, er sygehuset. Sygehuset i Nykøbing udgør sammen med Thisted i dag Sygehus Nord i Viborg Amt. Knud Sørensen er overbevist om, at Nykøbing mister den sidste rest af sit sygehus i en midtjysk region. - Men spørgsmålet er også, hvor vigtigt det er rent sagligt at have et sygehus. Det er nok mere noget følelsesmæssigt, mener han. Allerhelst så Knud Sørensen en sammenlægning af Viborg og Ringkøbing amter til én ny region. Så kunne den nordjyske region dannes af det nuværende Nordjyllands amt samt den nordligste del af Århus Amt - sådan cirka til og med Randers. Men sådan bliver det næppe.