Forfatterfødselsdag med frokost

Johannes V. Jensen fødselsdag markeres med fire stykker smørrebrød, en øl og en snaps, præcis som han selv har beskrevet det i digtet Frokosten.

Digterfrokost i Stu­die­kred­sen i Ho­bro. AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL KOCH

Digterfrokost i Stu­die­kred­sen i Ho­bro. AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL KOCH

Johannes V. Jensens fødselsdag fejres i Studiekredsen i Hobro mandag 21. januar kl. 13. Dørene åbnes først et par minutter i 13. Den store himmerlandsdigters dag markeres med fire stykker smørrebrød, en øl og en snaps, præcis som Johannes V. Jensen har beskrevet det i digtet Frokosten. Sognepræst Jens Munk Christensen læser digtet Frokosten og Himmerlandshistorien Hr. Jesper samt læser op fra Niels Birger Wambergs bog Himmerlandsk Musik. Pris for frokosten er 50 kroner, og tilmelding er påkrævet.