Forfejlet dagsorden

11.1. blev Jørn Astrup Hansen omtalt i denne avis i forbindelse med den retssag, han har anlagt mod TryghedsGruppen.

Han kæmper gennem Trygsagen for, at TryghedsGruppen, der med 60 procent af aktierne er hovedaktionær i Tryg Forsikring, skal nedlægges. Samtidig kræver han formuen, som er opsparet igennem 275 års fornuftig forsikringsvirksomhed, udbetalt til de nuværende forsikringstagere. Det er både en kortsigtet og helt forfejlet dagsorden. For det første vil det være uretfærdigt og tæt på grådighed, at de nuværende forsikringstagere skal have udbetalt formuen, da det langt fra kun er dem, som har været med til at opbygge den. Desuden vil der for de fleste forsikringstagere ikke være tale om en betydelig sum. Og holdt op mod de konsekvenser, TryghedsGruppens opløsning vil resultere i, er jeg helt udenforstående over for Trygsagens krav om adgang til formuen. At nedlægge TryghedsGruppen vil nemlig få store konsekvenser for det almennyttige arbejde, som TryghedsGruppen finansierer gennem TrygFonden. TrygFonden har f.eks. lært mange nordjyske 7. klasser livreddende førstehjælp, og i flere af de nordjyske byer går Natteravnene på gaden for at øge trygheden og forhindre kriminalitet. TrygFonden har også doneret hjertestartere flere steder i regionen, så der er genoplivningsudstyr i nærheden, hvis en person skulle falde om med hjertestop. På landsplan blev der sidste år givet 350 millioner kr. til projekter, som gavner os alle. Det er i mine øjne langt mere rigtigt, retfærdigt - og langt mere at foretrække - at TryghedsGruppen fortsætter sit virke og fortsat bruger formuen til at skabe større tryghed for alle i Danmark ved at iværksætte indsatser, som det offentlige ikke har økonomi til, gennem TrygFonden. I relation til artiklen med Jørn Astrup Hansen gav koncerndirektør Stine Bosse desuden udtryk for, at en opløsning af TryghedsGruppen også vil få uheldige konsekvenser for Tryg Forsikring, der risikerer at ende på udenlandske hænder, hvis TryghedsGruppen må sælge sin aktiepost - det gavner ikke forsikringstagerne. Jeg vil kæmpe imod de kortsigtede løsninger, som Jørn Astrup Hansen er talsmand for, og stiller derfor op til valget til TryghedsGruppens repræsentantskab, hvor Trygsagen også opstiller kandidater. Min opfordring til alle forsikringstagerne i Tryg og Nordea Liv & Pension lyder: Stem på en af bestyrelsens kandidater, der vil arbejde for TryghedsGruppens og TrygFondens fremtidige virke. Læs om valget på www.tryghedsgruppen.dk