Skolelukninger

Forfejlet skoledebat giver utryghed

Socialdemokratiet vil aflive rygter om lukninger af en eller to skoler i Sæby Kommune

SÆBY:Rygter om lukninger af skoler i Sæby Kommune, hvoraf Volstrup Skole er nævnt ved navn, florerer. Og det er men kede af i den socialdemokratiske byrådsgruppe. - Borgmester Folmer Hansen siger i NORDJYSKE, at man skal se på Volstrup Skoles fremtid, før man træffer beslutning om at renovere den. Og embedsmænd i Frederikshavn er på møder kommet med idéer til, hvilke skoler i Sæby Kommune, man kan lukke efter kommunesammenlægningen, konstaterer gruppeformand Birgit Hansen (S). Hun understreger, at det ikke er op til embedsmænd, om der skal ske skolelukninger. Det er politikerne og kun politikerne, der bestemmer det. - Folmer Hansen har selvfølgelig lov til at at udtale sig, som han vil. Men det er vigtigt at understrege, at skolestrukturen ikke har været til politisk behandling endnu, og at der overhovedet ikke er truffet beslutninger, siger Birgit Hansen, der har talt med adskillige forældre til børn på Volstrup Skole. Forældrene er nervøse for, om deres børn er nødt til at skifte skole. Birgit Hansen erkender, at den kommende storkommunes byråd bliver nødt til at se på skolestrukturen, og hun kan ikke udelukke, at lukninger kan komme på tale. - Men et så alvorligt emne som skolestrukturen kræver tid til en grundig debat. Det skylder vil borgerne og brugerne af vores skoler. Når uheldige udtalelser flagrer rundt, som det er tilfældet, er der måske en skjult dagsorden. Men vi socialdemokrater er i så fald ikke en del af en sådan dagorden. Vi vil tage debatten i fuld åbenhed, når den tid kommer, siger Birgit Hansen.