Forfejlet

EU/EKSPORTSTØTTE:I 2007 blev en af de mest berygtede dele af EU's landbrugsstøtte - eksportstøtten til mejeriprodukter - endeligt afskaffet. Men nu vil Kommissionen, under ledelse af den danske kommissær, Venstre-politikeren Mariann Fischer Boel, genindføre den. At genindføre eksportstøtten er ikke blot dumt og dyrt - det er også direkte skadeligt. Og hvad værre er, så skader eksportstøtten og EU's landbrugsstøtte ikke blot EU's egne lande, men også u-landene. Støtten betyder nemlig, at mejerierne får penge for at eksportere - dermed øges prisen på hjemmemarkederne, samtidigt med, at fattigere landes mejerier og landmænd udkonkurreres af den unfair konkurrence. Som om dette ikke var nok, så er det hele endda betalt med vores egne penge. Det vil sige, at vi i EU tvinges til at betale for både at forhøje vore egne priser, samt at skade andres landes udviklingsmuligheder. Den slags holder ganske enkelt ikke. I JuniBevægelsen mener vi, at man i stedet for at genindføre forældede og dyre politikker, hellere skal se fremad. Og det indebærer, at man arbejder for at få landbrugsstøtten afviklet - og for at få eksportstøtten opgivet. Men nogle kræfter i EU vil åbenbart den stik modsatte vej, og det er sørgeligt.