Trafikpolitik

Forgæves appel om bedre offentlig transport

BRØNDEN:Borgerne i Brønden er utilfredse med, at der i sommerferien slet ikke vil være mulighed for at bruge offentlig transport i sommerferien. Amtet har besluttet at spare byens teletaxa væk i ferieperioder. Det betyder, at adskillige af byens borgere får svært ved at komme til og fra arbejde. Derfor rettede borgerne en appel til kommunen om at betale de cirka 50.000 kroner det koster at holde teletaxaen i gang om sommeren. Men politikerne er ikke klar til at hjælpe borgerne i Brønden. Det står klart efter at teknisk udvalg har behandlet sagen og sagt nej til at dække udgiften.