Lokalpolitik

Forgæves kamp mod vindmøller

Møllemodstand tegner til at blive en tabersag

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Morten Hedegaard, Understed, får udsigt til møller ved Sæby, Donsted og Tamholt, hvis mølleplanen realiseres. Han har sat sit hus til salg. Foto: Peter Broen

SÆBY:En ny generation af store møller er ved at skyde op ved Østkystvejen ved Sæby. De synliggør - allerede inden en ny vindmølleplan for hele kommunen er vedtaget - at landskabsbilledet ved Frederikshavn og Sæby er under forvandling. Med sine 107 meter rager den første nye mølle langt op over forældregenerationen af vindmøller, der står tæt ved. - Selv på seks-syv kilometers afstand syner den voluminøs, siger Morten Hedegaard. Han risikerer fra sit hus i Understed at få udsigt til tre-fem endnu større møller blot halvanden kilometer væk og endnu en række møller ved Dybvad. Møllerne vil ændre landskabet dramatisk. - Det er ikke i orden, siger han. Han har sat sit hus til salg. Han vil ikke bo med udsigt til møller, Mange flere møller Inden for de nærmeste dage bliver endnu en stor mølle rejst ved Sæby, og de kommende år vil møller skyde op som paddehatte i området. Endnu større møller er planlagt ved Donsted øst for Dybvad og ved Tamholt sydøst for Understed. Også ved Højstrupvej nær Lendum samt på Kvissel Brænding nord for Ravnshøj er der planlagt møllefelter. Protesterne har været massive. Især fra beboere i Kvissel/Ravnshøj. Naboer og borgerforeninger frygter, at støj og skyggekast fra møllerne vil accelerere en negativ spiral med fraflytning og faldende huspriser. I Understed er modstanden ikke helt så entydig som i Kvissel-området. Morten Hedegaard mener, at mange først nu er ved at blive klar over, hvad mølleplanen indebærer og placerer en del af ansvaret hos kommunen på grund af en dårlig præsentation af planen og mangelfulde visualiseringer. Han er ikke overrasket over, at hans og andres protester ikke har haft gennemslagskraft. - Jeg tror ikke, vi bliver hørt. Der er lavet en plan, og den kører man igennem. Også protester i Donsted Møllerne ved Donsted skal ligge langt fra byområder, men også i Donsted protesterer naboer. Møllerne ved Højstrupvej har fået en enkelt naboindsigelse med på vejen, mens de nye møller ved Sæby ikke har ført til indsigelser. Plan- og miljøudvalget behandler forslaget til vindmølleplan tirsdag. Måske er politikerne i udvalget og i byrådet ikke upåvirkelige af protester. Det er teknikerne i den kommunale forvaltning derimod. De har gennemgået og kommenteret indsigelserne, men lægger op til, at samtlige udlagte mølleområder realiseres. Forvaltningen foreslår kun minimale ændringer i forhold til sit eget oprindelige forslag. Mølleplan overhalet De to møller, som er under montage ved Sæby, sættes op gdr. Jens Peter Gadensgaard på egne marker. Han får dog formentlig flere mølleinvestorer som medejere. I nye mølleprojekter skal 20 procent ejerandelene i møllerne udbydes lokalt. Købsønsker vedrørende møllerne ved Sæby kan indgives indtil torsdag. At Jens Peter Gadensgaard har kunnet overhale den kommunale vindmølleplanlægning indenom, hænger sammen med, at møllefeltet ved Sæby tidligt blev udskilt fra resten af kommunens vindmølleplanlægning. Samtidig med, at de nye møller ved Sæby sættes op, skal gamle møller i området i øvrigt nedtages for at opnå et harmonisk opstillingsmønster.