Lokalpolitik

Forgæves kamp

AALBORG:En af de ivrigste forkæmpere for kvægtorvet, Poul Kroon, sloges lige til det sidste for at bevare de gamle bygninger. Han henviste kort inden det afgørende byrådsmøde til en paragraf i Planloven, som siger at der skal vedtages en lokalplan før større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Men teknisk forvaltning har vurderet, at reglen ikke gælder kvægtorvet. For i vejledningen til Planloven står der samtidig, at det er en forudsætning, at bygningen ikke er nedslidt eller utidssvarende. Desuden er det en hovedregel, at den nedrivningstruede bygning skal være større end den bygning, som opføres i stedet for. Og kvægtorvet er langtfra så stort som Musikkens Hus. Afgørelsen ligger dog i kommunalbestyrelsens hænder. Men næsten alle var enige om, at nedrivning af kvægtorvet ikke er i stird med reglerne. Kun Anette Pedersen og Lars Lykke Larsen (begge V) var i tvivl.