EMNER

Forgæves møde i Vust

Ingen interesse for at stille op til suppleringsvalg i menighedsråd.

Det kommer ikke bag på valgbestyrelsesformand Anna Marie Skovsted, at der ikke mødte en eneste kandidat til menighedsrådet op i V. Thorup Præstegård, da der blev inviteret til orienteringsmøde om det nødvendige suppleringsvalg. Faktum er, at kun de to eksisterende kandidater og sognepræsten deltog, og de måtte tage fra mødet med uforrettet sag. - Jeg er ikke så forbavset, for vi har været rundt på forhån og spørge alle, der kunne tænkes at stille op, forklarer Anna Marie Skovsted. Humlen er, at der skal vælges tre medlemmer fra Vust Sogn til det fælles pastoratråd for Klim-Thorup-Vust, og der mangler altså et enkelt forat være fuldtalligt. - Nu tager vi en ekstra runde med at spørge tænkelige kandidater en gang til, og så ser vi, hvordan situationen er 10. marts, som er valgdagen, forklarer hun. Det er en overkommelig affære at tjekke mulighederne, for der er 116 indbyggere i sognet. Heraf er 94 medlem af folkekirken, men en del af dem er børn og unge under 18 år. - Jeg mener, vi har været i kontakt med alle, så jeg har ikke de store forhåbninger. Det ender desværre nok med, at vi skal søge dispensation hos stiftet til at fortsætte med to medlemmer.