Forgyldte kalveproducenter?

Sidst i firserne kostede en almindelig fedekalv cirka 30 kroner pr. kg. slagtet vægt. I dag koster en tilsvarende kalv cirka 16 kroner pr. kg. slagtet vægt.

For at forstå det voldsomme prisfald, så prøv at se på jeres egen indkomstudvikling. Fra dengang, og så til nu. EU besluttede for mange år siden, at forbrugerne i EU skulle have billige fødevarer. Derfor begyndte man at give tilskud til landbrugsproduktionen. Forbrugerne har fået billige fødevarer, og andelen af forbrugskroner anvendt til fødevarer er fra 1950 og til nu faldet fra ca. 50 øre til 11 øre, altså har forbrugeren virkelig fået noget for deres skattetilskud til fødevareproduktion. EU-reformen, som starter i 2005, og løber foreløbig frem til 2013, er vedtaget, og skulle efter planen starte til januar, altså om tre måneder. Nogle uhensigtsmæssige og vanvittige ting i aftalen gør, at nogle enkelte tidligere landmænd, som er ophørt med kalveproduktion kan få tilskud i forhold til deres produktion i årene 2000, 2001 og 2002, vel og mærke hvis de påbegynder at drive jord. Dette forarger vores nye landbrugsminister, samt en masse folketingsmedlemmer. Det påståes gang på gang, at retten til disse producenter er lisvarig, og kan overgå til deres arvinger, uanset, at ordningen kun løber til år 2013. Samtlige kalveproducenter bliver i Jyllands-Posten og på internettet listet op, så alle kan se hvad hver enkelt producent får i årlig afkoblet støtte, altså en form for gabestok, og særdeles velegnet til at vække forargelse hos folk, der kun har fået de oplysninger, som sælger flest aviser, altså de negative. Hvordan mon reaktionen ville være, hvis en avis listede andre grupper borgere op på nettet. Eksempelvis hvem der havde fået flest dagpenge eller sociale ydelser over en årrække. For ikke at forglemme vores EU-politikeres tag selv bord af skattefri ydelser? Skal vores tyrekalve fremover sendes til Holland og laves til lyst kalvekød, hvilket heldigvis er ulovligt herhjemme, eller kan vi producenter klare en indtægtsnedgang på mellem kr. 1000 og 1500 pr. kalv? Eksport af 40.000 til 60.000 spædekalve til Holland årligt gennem årene er vel bevis for, at opfedning af tyrekalve herhjemme ikke har været særligt lukreativ. Et regneeksempel fra en producent refereret i Jyllands-Posten 4. oktober, hvor en landmand producerer 850 kalve. Han mister med den nye ordning 1.555.000 kr. i årlig tilskud, men får til gengæd en årlig kompensation på kr. 477.000 i afkoblet støtte, altså støtte uden at producere kalve. De fleste uden kendskab til de faktiske forhold vil vel mene at producenter er heldig ved at få penge hvis han indstiller produktionen af kalve. Men af samme artikel fremgår det, at manden siden 1998 har investeret 10 mill. kr. i kalveproduktionen. Hvor langt mon kompensationen på de 477.000 kroner årligt forslår til at forrente og afskrive de 10 mill. der er investeret i kalveproduktionen?