Forhåbentlig uden kat

} LINDHOLM: Tomme tønder plasker mest - eller, hvordan er det nu, det er.... På Lindholm Å har Kano- og Kajakklubben Limfjorden nu afholdt den årlige fastelavnsfest, hvor tøndeslagning selvfølgelig foregår i kajakker på Lindholm Å. Det var fortrinsvis klubbens yngste og ungdomsroere, der slog til tønden, mens de holdt balancen - dog assisteret af et par voksne roere.