Forhadt af nordjyder LOV: Energimærkning ved salg er en obligatorisk opskrift på besparelser

Marianne Bender, leder af Energitjenesten Nordjylland, slår gerne et slag for energimærket. Arkivfoto: Michael Bygballe

Marianne Bender, leder af Energitjenesten Nordjylland, slår gerne et slag for energimærket. Arkivfoto: Michael Bygballe

AALBORG:- Skal jeg først isolere loftet eller skifte vinduerne? Relevante spørgsmål, når du står overfor at renovere dit hus. Og med en energimærkerapport får du en opskrift på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at begynde af hensyn til energiforbruget. - Selvom energimærket har været lovpligtigt siden 1997, er det ikke rigtigt slået igennem i Nordjylland, erkender Marianne Bender. Hun er leder af Energitjenesten Nordjylland, som giver gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi. Og Marianne Bender ærgrer sig over, at der i Nordjylland kun laves energimærke i færre end hver 10. hushandel. - Loven er forhadt, fordi den kun ses som en udgift for sælgeren, lyder hendes bud på nordjydernes vægren. Som vi i øvrigt deler med vest- og sønderjyder, mens fynbo'er, midtjyder og sjællændere for længst har fundet energimærket effektivt. Marianne Bender erkender, at energimærkerne måske nok i begyndelsen udelukkende var en udgift og ikke til meget nytte i mange tilfælde. - Men ordningen er reguleret meget til det bedre og er nu en rigtig god rettesnor for, hvordan man kan spare på energien. Den giver husejeren mulighed for at se, hvor det er rentabelt at eksempelvis efterisolere. Hvor det er mest økonomisk at tage fat. Og sådan skal det ifølge lederen være. - Energimærket skal jo kunne bruges af folk. Foreløbig har der ikke været konsekvenser ved ikke at få lavet energimærke ved salg. - Køber har krav på den, men hvis køber er ligeglad, er der ikke noget at sige til, at sælger vælger at spare de op til 6000 kr., den koster. Konsekvenser ved at undlade den, kan der imidlertid komme. En af ideerne er, at alle ejendomme regelmæssigt skal energimærkes hvert femte år. - Sådan er kravet til offentlige bygninger, men det har indtil nu knebet med at føre det ud i livet, indrømmer Marianne Bender. - Det burde imidlertid virke fra 1. juli 2009. En anden idé, er at bygninger ikke kan blive tinglyst uden en energimærkning. - Det har ikke virket med gulerod, så nu pusler energistyrelsen med pisk, konstaterer Marianne Bender, der imidlertid helst følger frivillighedens vej. - Energitjenesten vil gerne være med til slå et slag for det positive ved en energimærkerapport, fordi den - hvis den er god - giver anvisninger på, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med forbedringer for at spare energi og penge. Som eksempel nævner Marianne Bender, at der i energimærkerapporten kan stå, at cirkulationspumpen er gammel og bare kører og kører. - Og så er det da dumt ikke at bruge 500 kr. på en ny og dermed spare 80 pct. i el. Selv finder Marianne Bender det en god ide, hvis alle huse - også private - fik et energimærke i stil med hårde hvidevarer. - Det kunne være en faktor, der svarede til mærkningen A, B eller C, som ejendomsmæglere kan tage med i salgsannoncen. Og som husejere kan bruge i forbindelse med optagelse af lån i kreditforeningen ligesom med planer for ombygning.