EMNER

Forhandler fortsat om højhuse

Tommy Eggers (DF) vil have anden placering af beboelsestårn ved Katedralen.

Selskabet bag udviklingen af Katedralen og opførelsen af to nye højhuse ved Katedralen er kommet et skridt nærmere realiseringen af de store planer på Lindholm Brygge. Et flertal i teknik- og miljøudvalget har nemlig sagt ja til, at der kan arbejdes videre med højhusplanerne, og derfor skal konsekvenserne af projektet nu vurderes. - Men man skal i de videre forhandlinger være opmærksom på at få flyttet højhusene længere mod vest. Desuden skal man være opmærksom på at få en bedre arkitektur i hoteltårnet, så der kommer et bedre samspil i hele projektet, siger teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V). Imod en videreførelse er derimod Tommy Eggers (DF). - Vi kan ud fra det udleverede fotomateriale se, at højhuset med boliger vil komme til at skygge ind over Katedralen. Desuden gav forvaltningen i sin redegørelse udtryk for stor bekymring for skygge og vindpåvirkninger samt indsigt til beboerne i Panoramabo, siger Tommy Eggers. Han henviser til det borgermøde, som kommunen holdt i udgangen af sidste år om projektet. - Der var 80 fremmødte, som godt nok var positive over for projektet, men mange gav udtryk for, at det store beboelseshøjhus vil give mange gener. Det må vi tage alvorligt og kan lige så godt gøre det nu, mener Tommy Eggers, som tilslutter sig ønsket om en flottere arkitektur for hoteltårnet. Projektet omfatter udover Katedralen et bolighøjhus kaldet Triplet Silos placeret 60 meter syd for Katedralen. Nordvest for Katedralen er planen at opføre et hotelhøjhus kaldet "DAC Tower", og begge højhuse skal være 60 meter høje. Selve Katedralen skal renoveres og bruges som indgang til hotellet med blandt andet restaurant, bar, café og mindre butikker