Forhandling om ny overgang

LØGSTØR:Løgstør Kommune vil nu indlede forhandlinger med Limfjordsskolen i Løgstør omkring et mageskifte, før man kan flytte fodgængerovergang over Granlyvej i Løgstør. Den nuværende overgang Granlyvej-Skovbrynet blev etableret i 1999, men den er problematisk, fordi cyklisterne cykler skråt over vejen for at komme ind på fodgængerovergangen, der bliver flittigt benyttet af skolebørn til og fra Løgstør Skole. Problemet er, at cyklisterne på Skovbrynet - især mange skolebørn - kører over i venstre side af vejen for at komme over fodgængerovergangen. Derved kan der opstå farlige situationer. Samtidig er der dårlige oversigtsforhold, når fodgængerne i krydset Skovbrynet/Granlyvej står og skal over fodgængerovergangen. Sidst men ikke mindst havner man direkte i indkørslen på Limfjordsskolen, når man går over overgangen i stedet for at havne på stien som fører op til Løgstør Skole. - Men for at projektet kan gennemføres skal der først være en snak med Limfjordsskolen omkring mageskiftet, siger formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro. Han forventer dog ikke, at mageskiftet vil volde problemer.