Overenskomster

Forhandling om overenskomst på kirkegården

SiD har åbnet strejkekassen

AALBORG:En truende konflikt ved landsbykirker omkring Aalborg er i sidste øjeblik skubbet et par dage ud i fremtiden. SiDs øverste ledelse, Arbejdsudvalget, sagde ellers i går god for at åbne strejkekassen for gravermedhjælpere ved ni kirkegårde, men inden var indløbet en invitation fra Personalestyrelsen under Finansministeriet til en forhandling om en eventuel overenskomst. Forhandlingen foregår her i formiddag hos Personalestyrelsen med deltagelse af blandt andet Niels Ravn, formand for SiD GLS (gartnerier, landbrug og skovbrug) i Aalborg. - Forhandlingen får ikke nødvendigvis indflydelse på, om der bliver alvor af strejken. Principielt kan konflikten fra nu af træde i kraft uden yderligere varsel, siger Niels Ravn. - Men vi vil naturligvis helst undgå at skulle ud og strejke. Det er altid rarest, hvis man kan nå til enighed om tingene gennem forhandling. Og det kan jo godt være, at Personalestyrelsen i den sidste ende også synes, at det er lidt underligt, at de har en gruppe ansatte uden overenskomst, påpeger Niels Ravn. Han vil orientere de berørte medlemmer om udfaldet af forhandlingerne i styrelsen ved møde tirsdag efter fyraften, og her afgøres det, hvordan man vil reagere. Konsekvensen kan blive, at den varslede arbejdsnedlæggelse går i gang onsdag morgen. SiD blev først opmærksom på forholdet omkring gravermedhjælperes manglende overenskomst for et halvt års tid siden, da der begyndte at dukke en række klager op omkring fejl på lønsedler. Siden har fagforeningen i flere omgange søgt at få gravermedhjælpernes umiddelbare arbejdsgivere, menighedsrådene, i tale. Men de har hele tiden henvist til Finansministeriet/Personalestyrelsen, som står som arbejdsgiver for 180.000 statsansatte. Et væsentligt krav fra SiD er, at gravermedhjælperne ved indgåelse af overenskomst indhenter et lønefterslæb på 30.000 kr. årligt i forhold til kollegerne ved bykirker.