Forhandlinger brød sammen

KØBENHAVN:Socialdemokraterne har tidligere stillet forslag i Folketinget om at forbedre lejernes tryghed i forbindelse med fraflytning af private udlejningsboliger, men sagen blev sat på standby, mens lejernes og udlejernes repræsentanter forhandlede om et forlig. De forhandlinger brød sammen i marts efter flere års forhandlinger, uden at der var opnået enighed omkring fraflytningsreglerne. Ifølge professor ved Handelshøjskolen i Århus Hans Henrik Edlund, ekspert i boliglejeret, kunne en løsning på problemet være at omdefinere, hvad en istandsættelse indebærer: - Nyistandsættelse skal måske være maling af vægge og lofter - og eventuelt en gulvbehandling, men ikke maling af træ og jern som standard. Kun hvis det er ødelagt. Det betyder selvfølgelig, at udlejer en gang imellem skal lade det gøre alligevel, fordi det er blevet for gammelt. Udlejernes repræsentanter kræver til gengæld indrømmelser fra lejerne, blandt andet i form af et højere depositum som sikkerhed i forbindelse med fraflytninger: - Man bliver nødt til at bløde op for reglerne, så man i et eller andet omfang kan acceptere, at et lejemål også kan forlanges afleveret i bedre stand, end det var ved indflytning. Men det er kompliceret at få lavet en juridisk holdbar løsning. Der skal mere forhandlingsvilje til, og der er ingen tvivl om, at de private udlejere vil se et større depositum end tre måneders leje som en betingelse, siger Mogens Dürr, advokat i Ejendomsforeningen Danmark.