Forhandlinger om Strandvejs-villa fejlede

Pragtvillas skæbne skal afgøres i Vestre Landsret, men ventetid på dom er yderligere et år

HOBRO:Pragtvillaen på Nedre Strandvej i Hobro bliver en sag for Vestre Landsret. Det står klart, efter at forhandlinger om forlig sluttede uden resultat. Ejeren af huset, Frits Hosbond, er af byretten dømt til delvis nedrivning, fordi det er opført i strid med en gammel servitut fra 1933. Han ankede dommen til Vestre Landsret. Men for nogle måneder siden gik Hosbond konkurs, og Spar Nord Bank har reelt overtaget med et pant på fem millioner kroner i ejendommen. Konkursboet fik udsat ankesagen, men har efter de resultatløse forhandlinger besluttet at fastholde anken, Modparten er de fire arvinger til boet efter Kamma Palm. I dag bor datteren Dorthe Palm Hansen i huset på Nedre Strandvej 37. Hun siger, at det for hende ikke handler om at få en tilpas stor økonomisk erstatning. - Det handler om, at det, som Hosbond har gjort, kan man bare ikke tillade sig. Man bygger ikke velvidende, at det er ulovligt. Det er dybt, dybt urimeligt, siger Dorthe Palm Hansen. Hun ønsker ikke at oplyse om indholdet i forhandlingerne med konkursboet og Spar Nord Bank. - Men vi fire søskende var enige om, at vi ikke kunne acceptere de tilbud, vi fik, siger hun. Dorthe Palm Hansen er ked af, at der nu går yderligere et år, før sagen kan få en afslutning. Landsretssagen blev første gang udsat i november på anmodning af Frits Hosbonds advokat. For to uger siden var det så konkursboet og Spar Nord, der fik aflyst. - Det er lykkedes modparten at trække denne sag i langdrag, siger Dorthe Palm. Vestre Landsret har berammet sagen slutningen af marts 2007. Frank Kristensen, direktør i Spar Nord Bank i Hobro, har ingen kommentarer. - Det er jeg ikke i stand til at give med henvisning til min tavshedspligt, siger han.