Lokalpolitik

Forhekset havn på ekstraordinært byrådsmøde

Beretningen om Voerså Havn VIL ikke slutte

SÆBY:Byrådet i Sæby Kommune er hasteindkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften. Nu havde borgerne ellers fået det indtryk, at Voerså Havn skulle renoveres efter alle kunstens regler, men endnu engang får man det indtryk, at havnen er forhekset og at mørke magter morer sig med at stikke en kæp i hjulet. På grund af ustabile bundforhold i havnen vil entreprenørfirmaet Skanska alligevel ikke påtage sig opgaven med at opføre molen. Skanska anbefaler, at man iværksætter nogle boreprøver, så bundforholdene bliver undersøgt ordentligt. Nu skal byrådet så diskutere, hvad man skal stille op med dét krav/forslag. 17. juni vedtog byrådet ellers et forlig mellem Skanska, den rådgivende ingeniørs forsikringsselskab og Sæby Kommune. Dernæst bevilligede politikerne en million kroner, så havnen kunne blive istandsat. Alt var dermed klappet og klart, men nu slår planerne igen revner. - Jeg er meget nervøs for, at et flertal vil sætte byggeriet af Voerså Havn i gang her og nu. Jeg vil opfordre til, at man ikke hovedløst sætter et projekt i gang, som ikke er ordentligt undersøgt, siger Tommy Thomsen (T), der også har betænkeligheder ved at overlade arbejdet til Skanska, som kommunen tidligere har haft dårlige erfaringer med. Kort efter Voerså Havn var taget i brug efter udbygningen i 1997 blev der konstateret en fejl på molekonstruktionerne, der ikke var bygget solidt nok. Desuden sandede havnen kraftigt til, hvilket skabte umulige sejlforhold. Derefter begyndte en opslidende fejde mellem parterne. Sæby Kommune forlangte 10 millioner kroner i erstatning, men de penge er forlængst forsvundet ned på havets bund. I stedet er der nu tale om et forlig, der blandt andet indebærer, at Skanska udfører en del af arbejdet til en favørpris, som det hedder.