Forhenværende fik pris

Jens Sønderup
Forhenværende kommunal- direktør Keld Jørgensen blev hædret af Aars Erhvervsråd. Arkivfoto
EMNER 22. marts 2007 05:00

AARS: For 10. gang har Aars Erhvervsråd uddelt sin ”Foretagsomhedspris”. Godt nok til en person, der ikke er helt så foretagsom som tidligere men vedkommende har til gengæld tidligere været særdeles foretagsom - bl. a. til glæde for det lokale erhvervsliv. Det konstaterede erhvervsrådets formand, sparekassedirektør Svend Jørgensen, da han på rådets generalforsamling overrakte prisen til fhv. kommunaldirektør Keld Jørgensen, Aars. Han stoppede efter et mangeårigt virke ved årets udgang - respekteret og værdsat af ikke blot politikere og administration men bl. a. også af egnens erhvervsliv. - Keld Jørgensen har gennem hele sin tid i Aars Kommune sat et stort præg på kommunens udvikling. Erhverv og bosætning har haft hans store bevågenhed. Virksomheder er aldrig gået forgæves til Keld Jørgensen. Han har i høj grad haft øje for deres behov og har altid vist positiv interesse for deres udvikling, fremhævede Svend Jørgensen i forbindel med overrækkelsen af prisen. Den bestod ud over æren også af et maleri. På generalforsamlingen var der i øvrigt genvalg til bestyrelsen af underdirektør Niels Johannesen, Aars, entreprenør Hans P.Nissen, Aars, lærer Jan Dyregaard, Vestrup og murermester Knud Kristensen, Hornum. Erhvervsrådets regnskab blev fremlagt af revisor Henrik Tange, og det viser et overskud på 51.267 kr. og en egenkapital på 1.289.718 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...